Cтажування у Комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів державного управління та на виконання вимог Положення про порядок стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 з 28 липня по 22 серпня проходження стажування відбувалось у секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Конституцією України, Законом України «Про комітети Верховної Ради України», Постановою Верховної Ради України «Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання» від 25.12.2012р. №11-VII визначено, що Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи є органом Верховної Ради України, який утворюються з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України та виконання контрольних функцій відповідно до предметів відання.

Основною метою стажування було:
– підвищення власного професійного рівня, отримання нових знань та навичок, практичне застосування набутих у процесі навчання теоретичних знань.

Результатом стажування, згідно індивідуальної програми стажування, є наступні узагальнення та висновки. У зв`зку з тим, що період стажування припадає на літній період, більшість керівників, працівників знаходяться у відпустках і основна робота Комітету зводиться до опрацювання поточних документів: листами, зверненнями, тощо. Тобто слухачам, як майбутнім державним управлінцям, складніше отримати практичний досвід щодо порядку розробки, впровадження та прийняття управлінських рішень. Пропозицією щодо вдосконалення організаційних процесів може бути перенесення періоду стажування з літніх місяців на більш пізній період.

Що стосується безпосередньо роботи в секретаріаті Комітету, слід відзначити, що завдяки особистому сприянню заступника завідувача секретаріату Комітету Халімон Г.В. проходження стажування було організовано на досить високому рівні, що дало змогу набути не лише теоретичних, а й практичних знань щодо роботи. Виконання Індивідуального плану стажування було повністю забезпечено організаційно і дозволило не лише ознайомитися зі структурою, механізмами та принципами діяльності Комітету, але й бути залученим до виконання практичних завдань різних категорій складності й відповідальності. Такий конструктивний підхід дозволив за короткий термін скласти уявлення про специфіку роботи даної установи в цілому та окремих посадових осіб. Залучення стажистів до практичної участі в аналізі, прогнозуванні та виробленні державно-управлінських рішень, максимальна доступність до інформації у вигляді аналітичних даних, законодавчої бази має вирішальне значення у підготовці магістра державного управління, суттєво впливає на формування кваліфікованого ставлення до професійних обов’язків.

За час роботи було опрацьовано три проекти Законів, за результатами опрацювання підготовлено відповідні висновки з предметів відання Комітету. Все вищезгадане дозволило закріпити на практиці здобуті теоретичні знання організаційно-правових засад державного управління, аналізу державної екологічної політики, отримати нову інформацію та скласти найбільш конкретне уявлення про роботу даного органу державної влади. Крім того, завдяки такому підходу стажистом вдосконалено навички роботи в колективі та володіння професійною етикою.

Від імені об`єднаної екологічної спільноти громадської організації, висловлюю особисту подяку за високий рівень організації процесу стажування заступнику Завідувача Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Халімон Галині Василівні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.