Опубліковано наукову статтю Голови ГО е-Екологія за результатами участі у конференції з державного управління

У Національній академії в рамках проведення щорічної науково-практичної конференції “Підготовка фахівців у галузі знань “Державне управління”: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам” під головуванням директора Інституту вищих керівних кадрів, доктора наук з державного управління, професора Андрія Семенченка відбулося засідання секції “Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: нові вимоги та виклики”. Участь у роботі секції взяли представники Міністерства освіти і науки України (директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України Віктор Бондаренко, заступник директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації – начальник відділу підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук Світлана Криштоф), науково-педагогічні працівники Національної академії, регіональних інститутів та інших вищих навчальних закладів, державних установ.

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, доктор філософських наук, професор Віктор Бондаренко у своєму виступі окреслив основні підходи щодо реформування системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в контексті прийняття нового закону України “Про вищу освіту”. Зокрема, йшлося про здобуття ступеня доктора філософії та підготовку за відповідними освітньо-науковими програмами, а також про потребу в розробленні підзаконних актів для забезпечення можливості здійснення підготовки докторів філософії та проведення захистів дисертацій у спеціалізованих вчених радах з дотриманням нормативно встановлених вимог.

Сучасні виклики розвитку галузі науки “Державне управління” було обґрунтовано в доповіді Віталія Баштанника, доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії. Наголошено на тому, що актуальною на цей час є потреба у використанні наукового знання для модернізації державного управління, розвитку однойменної галузі науки, яка є важливим досягненням українського національного інтелекту. Сьогодні галузь знання “Державне управління” інтенсивно розвивається, формуються її наукові школи, поглиблюються фундаментальні та прикладні дослідження, розширюється простір проблем, у якому закладаються нові напрями наукових досліджень. Зауважено, що із прийняттям закону все ще існують певні неузгодженості в питаннях регулювання підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема щодо окремих складових процесу підготовки, наявні також протиріччя між вимогами різних правових актів, відтерміновано набуття чинності окремих норм базового закону “Про вищу освіту”.

У доповіді Віри Чмиги, начальника управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії, кандидата наук з державного управління, доцента, презентовано систему й розкрито особливості підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації з державного управління; охарактеризовано традиційну модель підготовки в аспірантурі Національної академії та окреслено шляхи її адаптації до основних положень Закону України “Про вищу освіту”, зокрема в частині підготовки докторів філософії з державного управління; зроблено акцент на потребі в інтеграції науки державного управління в міжнародний освітньо-науковий простір.
Серед доповідачів, які взяли участь у роботі секції, – Гапанович Ярослав, головний державний інспектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, який окреслив особливості функціонування інформаційно-аналітичного механізму державної регуляторної політики у сфері зв’язку та інформатизації для підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні.

За результатами роботи секції та з метою реалізації основних положень Закону України “Про вищу освіту” було визначено низку перспективних завдань щодо розвитку системи підготовки кадрів вищої кваліфікації з урахуванням прогресивних загальносвітових тенденцій щодо формування та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, забезпечення її конкурентоспроможності, актуалізації змісту, інноваційності, посилення прикладного характеру досліджень з державного управління.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.