(Відеофакт) Відбулось засідання круглого столу присвячене проблемам міжвідомчої комунікації у природоохоронній галузі

Як повідомлялось раніше, 17 серпня 2015 року за ініціативи ГО е-Екологія, спільно з Українським союзом промисловців і підприємців, було проведено засідання круглого стілу на тему: «Влада-Бізнес-Громада: інноваційний інструментарій ефективної взаємодії з питань охорони навколишнього природного середовища в умовах євроінтеграції».

У заході взяли участь керівники громадських організацій, підприємств, установ, організацій, а також керівники, представники центральних органів виконавчої влади.

Основні питання, які обговорювались на круглому столі, були присвячені проблемам комунікації між державою, бізнесом та громадськістю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Захід було відкрито Віце – президентом Українського союзу промисловців і підприємців, членом Правління УСПП Тараненко Ніною Іванівною. Під час вітального слова було наголошено про необхідність налагодження конструктивної співпраці між владою, бізнесом та громадою, адже саме це є необхідним в умовах кризових явищ, які всі ми можемо спостерігати сьогодні.

Всі учасники погодились, що однією з основних проблем вітчизняної природоохоронної галузі є відсутність комунікації, що повинна забезпечувати можливості для створення збалансованого механізму ефективної міжвідомчої взаємодії між представниками органів державної влади, бізнес-спільноти та громадськості, адже тільки за умови спільно вироблених рішень, можливо досягти якісного результату у реалізації будь-яких проектів та ініціатив.

З цього приводу, директор Департаменту правової та міжнародної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України Володимир Бучко зауважив, що не завжди погляди громади і бізнесу на якийсь певний проект співпадають, та як наслідок, маємо негативні наслідки для всіх – бізнес не може реалізувати інвестиційний проект, громадяни не отримують робочих місць, а держава надходжень до бюджету. Особливо це є актуальним у контексті адаптації вітчизняного законодавства до норм Європейського Союзу, адже саме директиви ЄС передбачають залучення широких кіл громадськості до обговорення питань, які стосуються охорони навколишнього природного середовища. Однак, якщо прочитати відповідну Директиву ЄС, стає зрозуміло, що її положення спрямовані саме на врегулювання конфлікту інтересів між зацікавленими сторонами, з поміж іншого, і за допомогою конструктивного діалогу між громадянами та підприємцями.

Надзвичайно важливим питанням є також реформування системи державного нагляду контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища. Розпочинаючи роботу круглого столу, новопризначений Голова Держекоінспекції України Андрій Заїка акцентував увагу на тому, що в сьогоднішньому вигляді Держекоінспекція нажаль не відповідає тим вимогам і завданням у сфері природоохоронної діяльності, які ставить перед нашим суспільством сьогодення:

– Реформуючи галузь, ми повинні врахувати кращі світові практики та обов’язково залучати до цього процесу експертне середовище з громадських та наукових кіл.

Саме тому, Держекоінспекцією України запропоновано до обговорення всім бажаючим, проект Концепції реформування органу державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, який опубліковано ізнаходиться у вільному доступі на офіційному сайті Інспекції. Вже зараз продовжується його активне обговорення й доопрацювання шляхом проведення круглих столів, консультацій, через інтерактивне спілкування з громадськістю.
– 90% робочого часу займають кадрові питання, адже рівень непрофесійності та корумпованості окремих структурних підрозділів ДЕІ України є дуже високим, – зазначив очільник природоохоронного відомства.

За підсумками обговорення порушених питань щодо реформування Держекоінспекції України, за ініціативи керівника Інспекції, учасники круглого столу домовились систематизувати власні напрацювання та об’єднати зусилля для створення дійсно якісної Концепції реформування державного органу.

Голова Держекоінспекції України запросив всіх до відкритого діалогу і запропонував дійсно дієвий комунікаційний механізм: проведення подібних круглих столів на постійній основі, як комунікаційних майданчиків для ефективної взаємодії всіх зацікавлених сторін, адже тільки спільними зусиллями можливо у повній мірі виконати задекларовані принципи, згідно яких досвід реалізації Інспекцією виключно каральних функцій, повинен відійти у минуле, а робота природоохоронного відомства має бути акцентована на превентивній діяльності. Звичайно, ця позиція була цілковито підтримана учасниками і організаторами заходу, адже саме такий підхід зможе забезпечити якісні зміни у системі природоохоронних органів з урахуванням зауважень всіх зацікавлених сторін.

Одним із запропонованих до обговорення на круглому столі питань, була громадська оцінка вже впроваджених, в окремих регіонах, автоматизованих систем моніторингу якості атмосферного повітря. Це питання також є одним з ключових, оскільки Концепцією реформування Держекоінспекції України декларується, що людський фактор у роботі нової Інспекції буде зведений до мінімуму на користь дистанційного контролю технічними засобами.

Представник Громадської спілки «Екологічна рада Криворіжжя» Євген Василенко, поінформував присутніх про наявні проблеми у використанні автоматизованих систем моніторингу якості атмосферного повітря на прикладі міста Кривий Ріг. Він представив шановним учасникам надзвичайно цікаві презентаційні матеріали, які було запропоновано учасникам до ознайомлення

Заступник голови – координатор з питань залучення екоінвестицій Громадської організації е-Екологія Володимир Мороз наголосив, що запропонована до обговорення проблематика взаємодії влада – бізнес – громадські організації у сфері охорони навколишнього природного середовища, повинна бути визначена одним із стратегічних пріоритетів у природоохоронній галузі. Вирішення існуючих проблем зможе слугувати підґрунтям для відновлення економічного зростання завдяки побудові конкурентоспроможної «зеленої» економіки та бізнесу в умовах подальшої інтеграції в європейський та загальносвітовий економічний простір:

– Сьогодні ми раді представити поважній спільноті наші напрацювання з впровадження Пілотного проекту щодо побудови загальнонаціонального “community”: влада-бізнес-громада у сфері екології.

Громадське об’єднання е-Екологія є відносно молодою громадською організацією, оскільки засновано тільки наприкінці 2014 року, з метою налагодження ефективної, якісної та оперативної міжвідомчої інформаційної взаємодії, за допомогою новітніх технологій, між представниками органів державної влади з питань екологічної політики, громадськістю і підприємницькою спільнотою. Разом з тим, ми вже можемо презентувати низку ІТ розробок, що абсолютно безкоштовно пропонуються до використання в роботі професійними екологами державного та приватного секторів. підприємницькою спільнотою та небайдужими до охорони довкілля громадянами.
– Слід зауважити, що ми не є прихильниками тотального контролю вітчизняного бізнесу з боку держави, а отже наші зусилля не обмежуються розробкою інструментів онлайн взаємодії тільки для влади з громадою. Навпаки! Ми, як ІГС, плануємо виховувати соціально відповідальний бізнес, а отже, з поміж іншого, вважаємо що зобов’язані забезпечити підприємцям можливість зручно та якісно комунікувати з представниками влади (в т.ч. й інспекторами, перевіряючими тощо), а також мінімізувати ризики сумлінного підприємця щодо вчинення відносно нього будь-яких неправомірних дій, – прокоментував керівник е-Екології.

Саме з цією метою, на сьогоднішній день, ІТ активом об’єднання е-Екологія, на громадських засадах, розроблено низку простих у використанні, зручних та безкоштовних інтернет сервісів для соціально відповідального бізнесу:
– іС Обов’язкове екострахування;
– іС Ідентифікатор законності перевірки;
– іС е-Аудит;
– іС-ПЗ «Перевірки з ОНПС»;
– іС Оформлення дозвільної екодокументації.

Всі вони є безкоштовними для використання і знаходяться у відкритому доступі за інтернет адресою www.ecoukraine.org, а також є на диску, що було роздано учасникам під час реєстрації. Таким чином, кожен бажаючий має можливість самостійно з ними ознайомитись та особисто долучитись до їх впровадження.
– Хочу також звернутись до всіх присутніх, особливо до представників інститутів громадянського суспільства, якщо Ви вважаєте наші розробки корисними, долучайтесь до нас, будемо спільними зусиллями втілювати ідеї в життя. Розповсюджуйте інформацію про зазначений інструментарій для екологів і просто небайдужих громадян, адже все що ми пропонуємо – завжди було, є і буде безкоштовним для використання як для представників органів державної влади так і для бізнесу та громадськості! – зазначив Володимир Мороз

Основною нашою спільною місією має бути створення умов для сталого розвитку природоохоронної справи в Україні, а основним результатом: ліквідація еколого-правового нігілізму в Україні, якщо й не повна, то принаймні нівелювання згубних наслідків ігнорування цієї сфери достатньо довгий період часу.

Підсумки засідання круглого столу підвів організатор заходу, голова Громадської організації е-Екологія Воробйов Сергій.

Сергій Воробйов зауважив, що дійсно, абсолютно всі питання, які були запропоновані до обговорення, є надзвичайно важливими, адже від того, наскільки правильно буде визначено шлях їх вирішення, залежить якість результату, а ми – зараз не маємо права на чергову помилку.

У профільних ІГС є багато питань та пропозицій до Концепції реформування системи органів державного нагляду (контролю) і відрадно, що керівництво Держекоінспекції України зацікавлено в діалозі. Разом з тим, потрібно чітко розуміти, що який би досконалий механізм ми не створили, за відсутності кадрового потенціалу він не зможе працювати на повну потужність. Як приклад, було згадано тезу відомого французького дослідника проблем державного управління Бернара Гурне: «…найпродуманіші структури та найсучасніші знаряддя не дадуть очікуваних результатів, якщо службові штати недоукомплектовані або, ще гірше, укомплектовані працівниками низької кваліфікації». Тому не можна залишати поза увагою саме ці питання, питання якісного кадрового забезпечення органів державної влади. Занадто довго ігнорувались нагальні проблеми у сфері охорони довкілля і як наслідок, маємо ситуацію про яку говорив Голова Держекоінспекції України.

За результатами відкритого спілкування, до якого запрошувались абсолютно всі бажаючі, вирішено започаткувати проведення подібних спільних заходів за участі представників Держекоінспекції України, Міністерства екології та природних ресурсів України, інших центральних органів виконавчої влади, представників Інститутів громадянського суспільства та бізнес-спільноти.

Однак потрібно не забувати, що процес обговорення не є кінцевим результатом цього чи будь-якого іншого круглих столів. Обговорення – це лише один з багатьох інструментів донесення власної обґрунтованої позиції до уповноважених осіб, з метою спільного вироблення якісних державно-управлінських рішень, а тому – по кожному питанню ми повинні напрацьовувати конкретні варіанти вирішення конкретних проблем.

Іншими словами, зараз разом працюємо, обговорюємо і втілюємо в життя спільні напрацювання, а критикувати будемо потім!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.