Механізми управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції

23 травня 2017 р. у Державній установі “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60) було проведено Круглий стіл на тему “Механізми управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції”, на якому відбулося обговорення питань стосовно запровадження в Україні сучасної європейської парадигми управління природними ресурсами, визначення шляхів покращення економічного стану держави й фінансово орієнтованого використання місцевих природних активів, включаючи питання сталої національної та воєнної безпеки держави в контексті децентралізації влади.

Круглий стіл проведено у світлі реалізації рішень Всесвітнього саміту «Ріо+20» та наступних рішень Генеральної Асамблеї ООН про нові Цілі сталого розвитку, в яких акцентована увага на питаннях активізації участі місцевих природних активів у виробництві, забезпечення сталого фінансування національних економік та забезпечення миру і безпеки в системі державного та регіонального управління й місцевого самоврядування. Метою круглого столу був обмін думками та науковою інформацією, узагальнення результатів досліджень з теоретичних, методологічних і практичних підходів до формування в системі державного управління та місцевого самоврядування відповідних вимогам європейської інтеграції інноваційних організаційних, економічних та фінансових механізмів управління природними ресурсами на засадах належного врядування й сталого фінансування з урахуванням стратегічного значення природних активів для національного господарства.
На Круглому столі було представлено результати наукової роботи колективу Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” за фундаментальною науковою темою “Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів”
У роботі Круглого столу взяли участь представники державних установ, включаючи наукові інститути НАН України, у т.ч. Інститут економіки та прогнозування НАНУ та галузевих академічних установ, Інститут аграрної економіки НААН України та Інститут агроекології і природокористування НААН України, представники ВНЗ, зокрема Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Національної академії державного управління при Президентові України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також громадських організацій, зокрема Українського кредитно-банківського союзу та Українського громадського об`єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія.
У доповіді доцента кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, голови Українського громадського об`єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія, к.н.д.у., Мороза Володимира Васильовича було представлено базові підходи до забезпечення можливостей щодо інноваційного електронного врядування в територіальних громадах. У доповіді було наголошено, що належне урядування вимагає, щоб всі інституції та процедури намагались задовольнити всіх бажаючих у розумний проміжок часу. Система оперативного реагування на звернення громадян з приводу порушення їх прав на чисте довкілля та безпечне для життя довкілля впроваджена ГО е-Екологія, за підтримки Google Україна, і є доступною в трьох областях України. Починаючи з 2014 року, першим регіоном де було апробовано таку систему, стала Кіровоградщина та м. Кропивницький, зокрема. Подібні інтерактивні системи електронного врядування та належного реагування на виклики і загрози можуть бути за ініціативою місцевих громад створені також в інших проблемних сферах урядування.
За результатами круглого столу, було схвалено резолюцію, яку буде направлено до Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України, Відділення економіки Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України з метою розгортання подальших досліджень у сфері розробки економічних механізмів управління природокористуванням у світлі положень Угоди «Україна – ЄC».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.