В Адміністрації Президента України вивчали міжнародний досвід стимулювання інноваційного розвитку економіки

В Адміністрації Президента України 10 та 24 жовтня 2017 року відбувся дводенний навчальний семінар на тему: «Стимули інноваційного розвитку економічного сектору: зарубіжний досвід. Україна в міжнародних рейтингах».

 

Співробітники департаментів Адміністрації Президента України мали можливість почути про сучасні тенденції економічного розвитку України, технологічні уклади, проблеми та перспективи структурної перебудови економіки України, які – без переходу до інноваційної моделі економічного розвитку і зростання в контексті сталого розвитку та «зеленої» економіки, будуть невтішними.
Як зазначив ведучий семінару – голова ГО е-Екологія, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України Володимир Мороз: “Технологічна структура економіки України визначається домінуванням середньо- і низькотехнологічних галузей, інституціональна криза в Україні не сприяє забезпеченню соціально-економічного розвитку на інноваційних засадах.”

 

Це знаходить відображення у таких тенденціях, що спостерігаються останні 25 років:
– погіршенні динаміки рівня витрат на науково-технічну діяльність, які поступово знижуються з 1,16% ВВП в 2000 р. до 0,56% ВВП в 2016 р.;
– зменшенні кількості організацій, що виконують наукові дослідження і розробки, питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової з 6,8% у 2001 р. до 2% в 2016 р.

 

Частка державних коштів у фінансуванні інноваційної діяльності в Україні протягом 2000-2016 рр. була незначною. В 2016 р. вона склала 0,26% у ВВП. Якщо в структурі економіки країни домінуюче положення займають сировинні галузі та виробництва первинної переробки, то вона є високочутливою до зміни характеру розвитку світового господарства і відповідно малочутливою до науково-технічного прогресу та зміни суспільних потреб. Економіка такої країни приречена на відставання і стагнацію.

 

Економіка України потребує ефективної державної інноваційної політики в напрямі здійснення глибинних структурних зрушень, переорієнтації економіки на інноваційний шлях розвитку. Вирішальне значення у реалізації даного сценарію належить інвестиціям в інноваційні сфери та галузі 5-го, 6-го технологічного укладів.

 

У той же час подальше співробітництво України з розвиненими країнами в рамках Угоди про асоціацію з ЄС можливе лише за умови формування економіки на інноваційній основі в рамках концепції екологозбалансованої, низьковуглецевої, енергоефективної «зеленої» економіки. Реалізація цього сценарію потребує об’єднання зусиль влади, бізнесу, широкої громадськості. Держава має запроваджувати стимули (в першу чергу податкові) для бізнесу інвестувати в розвиток нових «зелених» видів бізнесу здійснюючи перехід на нові, екологічно орієнтовані технологічні уклади, запроваджувати тарифно-фінансові стимули екологічного ресурсоспоживання для населення, тощо.

 

З широкою громадськістю потрібно працювати в напрямі розвитку екологічної культури особистості, екологічної освіти та екологічного мислення, економії природних ресурсів у побуті, роздільного збирання відходів та ін.
Таким чином, роль держави в розвитку «зеленої» економіки залишається визначальною, зокрема в реалізації механізмів стимулювання суб’єктів господарювання до переходу на більш ресурсоефективні та екологобезпечні технології – зазначив Мороз Володимир Васильович.

 

Пресс-служба ГО е-Екологія

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.