Наукові публікації

NGO e-Ecology пропагує принципи відкритого доступу в науці. Наукові статті повинні публікуватися у відкритому, а значить безкоштовному для читання, доступі. Відкритий доступ – це інноваційна модель комунікації у наукових спільнотах, за якою майбутнє. Ми виступаємо проти заробітку, отриманого шляхом обмеження доступу до наукової інформації, особливо для початківців. Саме тому, ми розміщуємо у відкритому доступі наші наукові матеріали і пропонуємо кожному бажаючому робити так само!


Інноваційні підходи до вироблення державної екологічної політики шляхом впровадження інформаційно – комунікаційної інфраструктури е-Екологія

Інституційно – організаційне реформування вітчизняної системи державного контролю у сфері екології

Державна екологічна політика_проблеми інформаційної взаємодії Інститутів громадянського суспільства та влади

Досвід впровадження інформаційно-комунікаційної інфраструктури в сфері ОНПС

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ

Державна екологічна політика: проблеми інформаційної взаємодії Інститутів громадянського суспільства та влади

(Розділ монографії) Можливості сучасних інструментів е-демократії для вироблення державної природоохоронної політики

Інструменти електронної демократії для залучення громадян у сфері ОНПС

Інноваційні підходи до вироблення державної екологічної політики шляхом впровадження інформаційно – комунікаційної інфраструктури е-Екологія

Особливості функціонування ЕСМВ е-Екологія

ІННОВАЦІЙНІ КОНЦЕПТИ ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ ПРИРОДНОГО БАГАТСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ