Умови використання ресурсу

Затверджено Наказом Голови
ГО е-Екологія від 06.02.2017 №10/4/ОД
П У Б Л І Ч Н А      О Ф Е Р Т А
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ МІЖВІДОМЧИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, (ГО Е-ЕКОЛОГІЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-НОВИНАРНОГО САЙТУ WWW.INFO.ECOUKRAINE.ORG
Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Цей документ складено українською мовою. Якщо будь – який переклад даної угоди суперечить його положенням, що складені українською мовою, то пріоритетне значення надається цьому документу, складеному на українській мові.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій фізичній особі (далі іменується – Користувач) укласти договір на безкоштовне використання інформаційно-новинарного сайту www.info.ecoukraine.org, основним цільовим призначенням якого є збір, оприлюднення в мережі інтернет та забезпечення доступу до відкритої екологічної інформації в межах Конституції та чинного Законодавства України (далі іменується – сайт www.info.ecoukraine.org), що розроблений і впроваджений на замовлення члена ГО е-Екологія та наданий у безоплатне користування громадській організації «УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ МІЖВІДОМЧИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, (ГО Е-ЕКОЛОГІЯ) згідно Договору від 04.10.2016 №1.

2. Сайт www.info.ecoukraine.org та програмні і мобільні додатки, доступні до завантаження, знаходяться у відкритому доступі за інтернет адресою http://www.info.ecoukraine.org

3. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

4. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов цього публічного договору є факт реєстрації Користувача на сайті www.info.ecoukraine.org будь-яким технічно доступним способом та/або добровільне використання іншого програмного забезпечення, програмних або мобільних додатків, що доступні для завантаження та знаходяться у відкритому доступі за інтернет адресою (на інтернет сайті) www.info.ecoukraine.org

5. Порядковим номером цього договору є унікальний числово-буквенний код (далі іменується – Нікнейм), який Користувач ввів у полі «Логін» під час реєстрації на сайті www.info.ecoukraine.org. Для користувачів, які не зареєстровані в системі, номером цього договору є загальне значення – б/н.

6. Користуючись сайтом www.info.ecoukraine.org, Користувач підтверджує, що укладає цей Договір, цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних ГО е-Екологія (далі – Адміністратор), з метою можливості виконання умов цього Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Користувач підтверджує, що він ознайомлений із Положеннями та іншими розпорядчими документами ГО е-Екологія, йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ГО е-Екологія з метою забезпечення можливості виконання умов цього Договору. Замовник погоджується з тим, що Адміністратор має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Користувача, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

ІІ. БЕЗКОШТОВНЕ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
WWW.INFO.ECOUKRAINE.ORG
Під безкоштовним використанням сайту www.info.ecoukraine.org розуміється:
1. Публікація Користувачем власних аналітичних матеріалів (статей, заміток, тощо) у відповідних, визначених Адміністратором, розділах інтернет сайту www.info.ecoukraine.org. Не допускається публікація матеріалів, зміст яких суперечить нормам чинного законодавства України, а також які містять недостовірні відомості, дані та факти.
2. Робота Користувача з інтернет сайтом www.info.ecoukraine.org на власний розсуд, але при цьому – не допускається зміна, заміна чи будь – яке інше втручання у програмний код сайту www.info.ecoukraine.org, програмного забезпечення або мобільних додатків.
3. Дозволяється розповсюдження Користувачем у законний спосіб (виключно на безоплатній основі) програмного забезпечення та мобільних додатків сайту www.info.ecoukraine.org.
4. Безкоштовне розміщення Адміністратором безкоштовних оголошень, банерів Користувача на сайті www.info.ecoukraine.org. Розміщення Адміністратором безкоштовних оголошень, банерів, тощо, можливе лише на підставі звернення Користувача, який є офіційним членом ГО е-Екологія згідно Положення про членство.
5. Безкоштовне розміщення Користувачем інформації про власне підприємство, установу чи організацію у відповідному розділі сайту www.info.ecoukraine.org
6. Інша робота Користувача з сайтом www.info.ecoukraine.org для забезпечення його власних інформаційно – аналітичних потреб, яка не суперечить умовам цього Договору та вимогам чинного Законодавства.
ІІІ. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
WWW.INFO.ECOUKRAINE.ORG
Під обмеженням використання Користувачем сайту www.info.ecoukraine.org розуміється:
1. Часткове або повне обмеження доступу до сайту www.info.ecoukraine.org чи його окремих розділів конкретному Користувачеві та/або певній групі Користувачів, у автоматичному режимі або безпосередньо Адміністратором.
2. Часткове або повне обмеження доступу Користувача до сайту www.info.ecoukraine.org чи його окремих розділів, може бути застосовано Адміністратором у випадку порушення Користувачем загальноприйнятих правил спілкування в мережі інтернет та або вимог діючого законодавства в частині оприлюднення екологічної інформації.
3. Вімкнення Адміністратором режиму «передмодерації» матеріалів Користувача, які Користувач розміщує на сайті www.info.ecoukraine.org
5. Адміністратор залишає за собою право обмежити або повністю закрити Користувачеві доступ до сайту www.info.ecoukraine.org у випадках, якщо Адміністратору стане відомо, що Користувач використовує можливості сайту не за призначенням, порушує права третіх осіб (у т.ч. право інтелектуальної власності), розповсюджує погрози, порнографію, зображення голого тіла або сцени насильства, що мають вкрай неприємний для сприйняття характер, завантажує чи розповсюджує віруси, інші шкідливі програмні коди, порушує умови цього Договору чи норми діючого Законодавства, а також за мотивованою скаргою іншого Користувача.
6. Адміністратор залишає за собою право вімкнення режиму «передмодерації» матеріалів Користувача, які Користувач розміщує на сайті www.info.ecoukraine.org у випадках:
– якщо кількість опублікованих Користувачем матеріалів є меншою 100 публікацій;
– якщо в опублікованих Користувачем матеріалах містились погрози, порнографія, зображення голого тіла або сцени насильства, що мають вкрай неприємний для сприйняття характер;
– якщо на думку Адміністратора в опублікованих Користувачем матеріалах наявні ознаки порушення прав третіх осіб;
– у всіх інших випадках, якщо Адміністратор вважає неприйнятною для публікації інформацію що додана Користувачем.
У випадку виявлення Адміністратором в режимі «передмодерації» порушень Користувачем умов цього Договору, наявності в матеріалах недостовірної інформації, погроз, порнографії, зображень голого тіла або сцен насильства, що мають вкрай неприємний для сприйняття характер, такі матеріали Користувача видаляються, а Користувачу виноситься попередження шляхом додавання коментаря до публікації Користувача або шляхом надсилання листа електронною поштою, вказаною Користувачем під час реєстрації. Максимальна кількість попереджень складає 3 попередження, після чого доступ до сайту Користувачеві блокується, а його особисті дані видаляються.
IV. БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ WWW.INFO.ECOUKRAINE.ORG

1. Адміністратор докладає всіх можливих зусиль для того, щоб зробити використання сайту www.info.ecoukraine.org безпечним, але у зв’язку з особливостями розробки та подальшої роботи подібних безкоштовних електронних ресурсів, Адміністратор не може гарантувати Користувачеві цілковиту безпеку та захист даних (в т.ч. і персональних даних фізичної особи) під час роботи з сайтом.

2. Адміністратор наполегливо рекомендує Користувачам не здійснювати обробку конфіденційних даних, не передавати, не зберігати та не оприлюднювати інформацію з обмеженим доступом, яка містить дані з обмеженим доступом, за допомогою використання сайту www.info.ecoukraine.org, а також не використовувати можливості сайту за не цільовим призначенням. Адміністратор не несе відповідальності за витік та/або несанкціоноване використання подібної інформації.

3. Якщо треті особи подадуть Адміністратору претензію, у зв’язку з діями, публікаціями або роботою Користувача на сайті www.info.ecoukraine.org, то Користувач гарантує Адміністратору захист від будь-якого збитку, відшкодування збитків і витрат будь-якого роду (включаючи витрати на правову допомогу) у зв’язку з такою претензією. Адміністратор пропонує умови даної угоди, але не може контролювати всі дії Користувачів на сайті www.info.ecoukraine.org і не може нести відповідальності за публікації Користувачами матеріалів, інформації або за здійснення Користувачами інших неправомірних дій за допомогою сайту www.info.ecoukraine.org

4. Адміністратор вживає всіх заходів щоб сайт www.info.ecoukraine.org працював у належному стані, без помилок і був безпечним, проте Користувач використовує сайт www.info.ecoukraine.org на свій власний ризик. Адміністратор пропонує використовувати сайт www.info.ecoukraine.org «як є», без будь – яких гарантій, включаючи, з поміж іншого, гарантії щодо постійної роботи без програмних збоїв, неполадок або цілодобового доступу.

V. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З САЙТОМ WWW.INFO.ECOUKRAINE.ORG

1. Під час роботи з сайтом www.info.ecoukraine.org (в т.ч. публікацій власних матеріалів у розділах сайту) категорично заборонено надавати недостовірну інформацію під час реєстрації на сайті, оприлюднювати особисту інформацію іншого Користувача без належного дозволу, а також реєструватись та використовувати сайт від імені іншого Користувача без належного дозволу. Наслідком таких буде якнайшвидше повне закриття порушнику доступу до сайту та повідомлення Адміністратором третьої особи щодо незаконного використання її особистої інформації іншим Користувачем. Адміністратор також залишає за собою право самостійно звернутись із заявою до правоохоронних органів у випадках передбачених чинним Законодавством.

2. Користувач дає свою згоду на отримання повідомлень сайту www.info.ecoukraine.org по електронній пошті (e-mail), через служби коротких повідомлень (SMS) та інших засобів телекомунікації.

3. Користувач приймає на себе повну відповідальність та ризики, пов’язані з використанням сайту www.info.ecoukraine.org, в тому числі відповідальність за точність, повноту, достовірність і корисність будь – якої, розміщеної ним на сайті інформації, а також якості послуг, які надаються Користувачеві за допомогою сайту.

4. Користувач повністю відповідальний за збереження свого Нікнейму та паролю, а також за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване їх використання.

5. Адміністратор не є відповідачем або співвідповідачем щодо будь-яких зобов’язань і витрат, пов’язаних з порушенням положень даного Договору Користувачем або іншими особами, які використовують ім’я Користувача і його пароль.

VI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ
1. Адміністратор зобов’язаний повідомити Користувача про внесення змін до цього Договору та надати можливість Користувачеві ознайомитись із новими, зміненими умовами даного Договору у відповідному розділі сайту www.info.ecoukraine.org
VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
WWW.INFO.ECOUKRAINE.ORG

1. Користувач має право добровільно, у будь – який час в односторонньому порядку, без роз’яснення причин відмовитись від використання сайту www.info.ecoukraine.org і припинити дію цієї угоди. У такому випадку Користувач зобов’язаний повідомити Адміністратора про таке бажання усно або електронною поштою, після чого, на протязі 48 годин з моменту отримання повідомлення, Адміністратор блокує та видаляє особисту інформацію Користувача.

2. Адміністратор має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити Користувачеві у використанні сайту www.info.ecoukraine.org та розірвати цей Договір без роз’яснення причин. У такому випадку Адміністратор повідомляє Користувача про відмову у використанні сайту та розірвання цього Договору на протязі 48 годин з моменту прийняття такого рішення та блокує Користувачеві доступ до системи і видаляє його особисту інформацію, включаючи унікальний Нікнейм.

3. Договір набирає чинності з моменту реєстрації Користувача на сайті www.info.ecoukraine.org або, у випадку використання сайту без реєстрації, з моменту входу Користувача на сайт www.info.ecoukraine.org та діє протягом одного року. Якщо за 15 календарних днів до закінчення дії Договору Адміністратор та/або Користувач не направлять один одному усне або електронне повідомлення про його припинення, цей Договір автоматично продовжується на наступний річний період.

4. Цей договір складено на семи друкованих аркушах. З усіх питань, неврегульованих в цьому тексті Договору, Адміністратор та Користувач керуються чинним законодавством України.

РЕКВІЗИТИ: